Moleschott en het materialisme

Perspectief
Jan van Gijn
Joost P. Gijselhart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4331
Abstract

Jacques (Jacobus Albertus Willebrordus) Moleschott komt in 1822 ter wereld in ’s-Hertogenbosch (figuur). Zijn vader, huisarts, onderwijst hem in natuurwetenschappen en Franse letteren; zijn moeder, Elisabeth van der Monde, is godsdienstig en een warme persoonlijkheid.1,2 Op zijn 15e gaat hij naar de Latijnse school. Het beoogde gastgezin in Utrecht neemt te elfder ure alleen protestantse jongens aan en zo gaat hij naar de stad Kleef in Duitsland, waar ook andere Nederlandse leerlingen verblijven. Hij leert er goed Duits en wordt gegrepen door filosofie, vooral door de denkbeelden van Wilhelm Hegel (1770-1831) en later van Ludwig Feuerbach (1804-1872; ‘Der Mensch ist was er isst’ ofwel ‘de mens is wat hij eet’). Hierbij verliest hij zijn geloof.

Figuur 1

De studie geneeskunde volgt hij in Heidelberg; hij sluit er gemakkelijk vriendschappen en verkiest huiselijke kringen boven de kroeg.3 Hij wint de gouden medaille van Teyler’s Tweede Genootschap met een verhandeling over plantenvoeding…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. J. van Gijn, curator medisch-historische bibliotheek, drs. J.P. Gijselhart, cultuurfilosoof en bibliothecaris.

Contact prof.dr. J. van Gijn (jan@vangijn.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: J.P. Gijselhart heeft een deeltijdaanstelling bij de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Aanvaard op 22 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Jan van Gijn ICMJE-formulier
Joost P. Gijselhart ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties