Medisch leiderschap ontrafeld
Open

Zorg
12-08-2015
Judith J. Voogt, Elizabeth L.J. van Rensen, Mirko Noordegraaf en Margriet M.E. Schneider

Na een lange, hectische dag op de Spoedeisende Hulp (SEH) plof je ’s avonds uitgeput op de bank. Het blijft je verbazen dat de SEH zo overbelast is, terwijl je collega’s op de Spoedpoli bijna niks te doen hebben. Deze poli is immers in het leven geroepen om de drukte van de SEH op te vangen. Het systeem werkt nu niet goed. Je wilt je er graag voor inzetten om dit te veranderen, maar waar moet je beginnen? En wie heb je daar eigenlijk voor nodig? Kun je dit wel maken nu je hier pas 4 maanden werkt? De volgende ochtend eist de doordringende toon van je pieper vrijwel direct je aandacht. Voor je het weet is de dag alweer voorbij, dan de week, dan de maand en dan zit je stage in dit ziekenhuis er alweer op.

Deze casus illustreert de dagelijkse praktijk van veel jonge dokters. Hoe kunnen we hen ...