Vergelijking van 2 gevalideerde Nederlandse vragenlijsten

Meten van de kwaliteit van de medische leeromgeving

Klinische praktijk
Paul L.P. Brand
A.D.C. (Debbie) Jaarsma
Johanna Schönrock-Adema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D817
Abstract

Samenvatting

  • Het meten van de kwaliteit van de leeromgeving is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus van de medische vervolgopleidingen.
  • De kwaliteit van de leeromgeving kan vooral worden gemeten door systematisch de ervaringen van de aiossen in kaart te brengen.
  • Voor dit doel zijn verscheidene meetinstrumenten (vragenlijsten) ontwikkeld, waarvan er 2 specifiek voor de Nederlandse opleidingssituatie geschikt zijn.
  • De ‘D-RECT’ is een veelgebruikte vragenlijst van 50 items in 11 subschalen die is ontwikkeld na kwalitatief onderzoek naar de optimale leeromgeving onder aiossen obstetrie en gynaecologie.
  • De ‘Opleidingsthermometer’ is een recent ontwikkelde vragenlijst van 15 items in 3 domeinen (‘inhoud’, ‘sfeer’ en ‘organisatie van de opleiding’) en is gebaseerd op een algemeen theoretisch kader over hoe mensen interacteren.
  • Zowel de D-RECT als de Opleidingsthermometer is een valide instrument om de kwaliteit van de leeromgeving van Nederlandse aiossen in kaart te brengen.
Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen-Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

UMCG Postgraduate School of Medicine: prof.dr. P.L.P. Brand, kinderarts (tevens: Isala, Amalia kindercentrum en Isala Academie, Zwolle).

Onderwijsinstituut UMCG, Center for Education Development and Research in Health Professions: prof.dr. A.D.C. Jaarsma, hoogleraar onderzoek en innovatie van medisch onderwijs; dr. J. Schönrock-Adema, senior onderzoeker.

Contact prof.dr. P.L.P. Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: P.L.P. Brand en J. Schönrock-Adema ontvingen een onderzoeksubsidie van het Innovatiefonds medische vervolgopleidingen OOR Noord- en Oost-Nederland.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier
A.D.C. (Debbie) Jaarsma ICMJE-formulier
Johanna Schönrock-Adema ICMJE-formulier
Verbeter, maar meet met mate
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties