Generatieverschillen
Open

Relevant voor de Nederlandse specialistenopleiding
Onderwijs
05-08-2015
Jamiu O. Busari en Fedde Scheele

De zorgverlening wordt steeds meer toegesneden op de wensen van patiënten. Daarom is inzicht nodig in de ideeën, normen en waarden van zorgconsumenten. Deze benadering begint ook door te dringen in het medisch onderwijs. Het is mogelijk verschillende generaties te onderscheiden op basis van gedeelde opvattingen, omdat groepen met gedeelde ervaringen meestal ook dezelfde waarden delen. Dit is een waardevolle invalshoek om de verschillende generaties van consumenten beter te kunnen bedienen. Er zijn op dit moment 4 verschillende generaties die hun invloed doen gelden op de inrichting en verdeling van de gezondheidszorg en die relevant zijn voor het medisch onderwijs in de komende decennia. Toekomstige onderwijsmethoden zullen voldoende moeten aansluiten op de generatie waaruit de nieuwe dokters komen. Ten behoeve van een betere patiëntenzorg is het belangrijk om het denken in generaties meer aandacht te geven in de medische opleidingen.