CanMEDS 2015: nog betere dokters?

Opinie
Jan C.C. Borleffs
Marian J.E. Mourits
Fedde Scheele
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D406
Abstract

Al sinds het begin van deze eeuw hebben de ‘Canadian medical education directives for specialists’ (CanMEDS) een belangrijke invloed op de manier waarop we dokters en specialisten opleiden. In het CanMEDS-model is competentiegericht opleiden de basis voor de studie geneeskunde en de specialistenopleiding. Van dit model is eind vorig jaar een nieuwe editie verschenen, CanMEDS 2015.1 De meest in het oog springende verandering is de aandacht voor leiderschap. Daarnaast zijn aan de beschrijving van de competenties zogenaamde ‘mijlpalen’ toegevoegd, tussenstappen in de ontwikkeling van competenties die nodig zijn om uiteindelijk een expert te worden.

Ontwikkeling van het CanMEDS-model

CanMEDS is begonnen als een initiatief van onze Canadese collega’s in de jaren 90 van de vorige eeuw om de zorg te verbeteren. Zij ontwikkelden daarvoor een model dat was gebaseerd op de resultaten van een grootschalig onderzoek onder de bevolking aan de hand van de vraag: welke eigenschappen maken een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Postgraduate School of Medicine: prof.dr. J.C.C. Borleffs, vice-decaan onderwijs en opleiding.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: prof.dr. M.J.E. Mourits, opleider en voorzitter Centrale Opleidingscommissie.

VU Medisch Centrum, Instituut voor onderwijs en opleiden, Amsterdam.

Contact prof.dr. J.C.C. Borleffs (j.c.c.borleffs@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Prof.dr. Fedde Scheele was lid van de CanMEDS 2015 International Advisory Committee.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan C.C. Borleffs ICMJE-formulier
Marian J.E. Mourits ICMJE-formulier
Fedde Scheele ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties