Maatschappelijk betrokken in de artsenopleidingen

Opinie
Roger A.M.J. Damoiseaux
Marc B.M. Soethout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2326
Abstract

Met de introductie van de CanMEDS in 2000 is ‘maatschappelijk handelen’ 1 van de 7 competentiegebieden van de medische (vervolg-)opleidingen. Eind vorige eeuw zijn deze competentiegebieden in Canada samen met de bevolking vastgesteld. Een dokter moet behalve over medische deskundigheid ook over andere competenties beschikken. Onder maatschappelijk handelen verstaan we in deze context het bijdragen van expertise en invloed, werkend met patiëntenpopulaties en in gemeenschappen, ter verbetering van gezondheid. Dokters werken met patiënten om hun noden vast te stellen en te begrijpen, ze nemen het voor hun patiënten op als dat nodig is, en pleiten voor inzet van middelen om veranderingen in gang te zetten.1 Concepten die hieraan ten grondslag liggen zijn het gelijkheidsprincipe, gezondheidsbevordering en -bescherming, doelmatig gebruik van middelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hygiënisten

Hoewel maatschappelijk handelen pas recent is geformaliseerd in de artsenopleidingen, is het niet nieuw. In de 19e eeuw hebben artsen zich maatschappelijk ingezet…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, locatie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. R.A.M.J. Damoiseaux, huisarts en hoofd huisartsopleiding.

VU medisch centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. M.B.M. Soethout, arts Maatschappij en Gezondheid.

Contactpersoon: prof.dr. R.A.M.J. Damoiseaux (r.a.m.j.damoiseaux@umcutrecht.nl).

Contact (r.a.m.j.damoiseaux@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Roger A.M.J. Damoiseaux ICMJE-formulier
Marc B.M. Soethout ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties