Een schets van de nieuwe opleidingsstructuur voor medisch specialisten

Opleiden, kan het anders?

Poppetjes die tegen een muur van papier opklimmen
Paetrick Netten
Angelique van Bijsterveld
Kèren Zaccai
Hein Brackel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7187
Abstract

Binnen het project ‘Opleiden 2025’ van de Federatie Medisch Specialisten is een vernieuwde opleidingsstructuur geschetst waarin de verbinding tussen de verschillende medisch-specialistische opleidingen wordt versterkt. Hoe kan de vervolgopleiding inspelen op de vereisten van flexibiliteit en inzetbaarheid van medisch specialisten in de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek?

Het Ministerie van VWS heeft subsidie ter beschikking gesteld aan de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor het structureel doorontwikkelen van de medisch-specialistische vervolgopleidingen (MSVO). Het doel is om deze interprofessioneel vorm te geven en innovatie, zoals eHealth, te verankeren. Deze opdracht wordt uitgewerkt door vier werkgroepen in het FMS-project ‘Opleiden 2025’. De werkgroep Opleidingsstructuur, die bestaat uit aiossen en vertegenwoordigers van betrokken organisaties, kreeg de opdracht om een overkoepelende, nieuwe opleidingsstructuur te ontwikkelen voor alle 32 MSVO’en die zijn aangesloten bij de FMS, inclusief Spoedeisende geneeskunde en IC-zorg.1 Hierbij is niet het bestaande aanbod aan zorgberoepen en opleidingen het uitgangspunt, maar de toekomstige vraag naar zorg. Nu is de MSVO vooral gericht op het eigen specialisme. De CanMEDS-competenties en ‘Entrustable Professional Activities’ (EPA's) blijven onderdeel van de MSVO, evenals discipline-overstijgende thema’s die belangrijk zijn voor de latere beroepsuitoefening, zoals kwetsbare ouderen, medisch leiderschap, patiëntveiligheid, duurzaamheid en doelmatigheid.

Toekomstbestendig opleiden

Auteursinformatie

Federatie Medisch Specialisten, Utrecht: dr. P. Netten, internist (tevens voorzitter werkgroep Opleidingsstructuur); A. van Bijsterveld, projectmanager (tevens projectleider werkgroep Opleidingsstructuur); drs. K. Zaccai, uroloog (tevens oud-voorzitter De Jonge Specialist); dr. H. Brackel, kinderarts (tevens bestuurslid met portefeuille Opleidingen en voorzitter project ‘Opleiden 2025’).

Contact A. van Bijsterveld (a.vanbijsterveld@demedischspecialist.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Het artikel is geschreven namens de werkgroep ‘Opleidingsstructuur Opleiden 2025’ van de Federatie Medisch Specialisten.

Auteur Belangenverstrengeling
Paetrick Netten ICMJE-formulier
Angelique van Bijsterveld ICMJE-formulier
Kèren Zaccai ICMJE-formulier
Hein Brackel ICMJE-formulier
Kèren Zaccai
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties