Medicamenteuze behandeling van pijn bij ouderen

10 tips vanuit de klinische farmacologie
Stand van zaken
05-02-2019
Janet E.M. Bootsma, Paul Cornelissen en Rob J. van Marum
Aanvaard op 08-08-2018.
Gepubliceerd op 05-02-2019.
In print verschenen in week 7 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2984