Wel of geen gabapentinoïden bij volwassenen met chronische neuropathische pijn?

Klinische praktijk
Eveline P. van Poelgeest
Lina El Houssein
Jan Willem Kallewaard
Markus W. Hollmann
Monique A.H. Steegers
Hans C.H. Wartenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4797
Abstract

Chronische neuropathische pijn heeft vaak een grote impact op de kwaliteit van leven.1 Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken van neuropathische pijn. De behandelstrategie moet multifactorieel zijn, waarbij niet-farmacologische interventies worden gecombineerd met medicamenteuze therapie met antineuropathica, zoals antidepressiva of gabapentinoïden. De respons op medicamenteuze behandeling is vaak echter matig,2,3 en het effect kan enkele weken op zich laten wachten, terwijl de patiënt vanaf de introductie van het middel wordt blootgesteld aan de negatieve effecten. Bijna twee derde van de gebruikers ervaart bijwerkingen van deze medicamenteuze therapie,2,3 zoals slaperigheid en duizeligheid.

Tabel 1
Kenmerken van neuropathische pijn
Tabel 1 | Kenmerken van neuropathische pijn

Gabapentinoïden zijn gamma-aminoboterzuur(GABA)-analoga met een effect op de spanningsafhankelijke calciumkanalen. Hierdoor neemt de calciuminflux af en worden de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze pijnsignalen minder goed doorgeven. Gabapentinoïden hebben voornamelijk neuropsychiatrische bijwerkingen.4 Het is niet te voorspellen bij welke patiënt een gabapentinoïde nettovoordeel oplevert. Dat plaatst de behandelaar voor het dilemma: wel of…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam. Afd. Interne geneeskunde, locatie AMC: dr. E.P. van Poelgeest, internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog. Afd. Anesthesiologie, locatie AMC: drs. L. El Houssein, dr. J.W. Kallewaard, prof.dr.dr. M.W. Hollmann en dr. H.C.H. Wartenberg, anesthesiologen-pijnspecialisten; locatie VUmc: prof.dr. M.A.H. Steegers, anesthesioloog-pijnspecialist.

Contact E.P. van Poelgeest (e.p.vanpoelgeest@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Eveline P. van Poelgeest en Lina El Houssein hebben beide in gelijke mate bijgedragen aan dit artikel en delen daarom het eerste-auteurschap.

Auteur Belangenverstrengeling
Eveline P. van Poelgeest ICMJE-formulier
Lina El Houssein ICMJE-formulier
Jan Willem Kallewaard ICMJE-formulier
Markus W. Hollmann ICMJE-formulier
Monique A.H. Steegers ICMJE-formulier
Hans C.H. Wartenberg ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties