Mechanische complicaties door ischemische defecten na een acuut myocardinfarct

Klinische praktijk
M.H.J. Brouwer
J.A.T.C. Parker
J.P.M. Hamer
M.P. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:129-33
Abstract

Dames en Heren,

De vroege sterfte door het acute myocardinfarct is in de laatste 30 jaar met 35 afgenomen.1 Deze gunstige ontwikkeling wordt verklaard door een agressievere behandeling, zoals het vroegtijdig gebruik van acetylsalicylzuur, bètablokkers, thrombolytica en het toepassen van de percutane transluminale coronaire angioplastiek. Doel van deze behandelingsvormen is te voorkómen dat het myocardinfarct zich verder uitbreidt, dat kamerritmestoornissen ontstaan of dat plotse hartdood optreedt. Desondanks bedraagt de vroege sterfte bij het acute myocardinfarct nog altijd 15.2 Eén van de oorzaken vormen de zogenaamde mechanische complicaties van het acute myocardinfarct, die worden beschreven in de volgende 3 ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 61-jarige vrouw, werd verwezen wegens acute dyspneu. Anamnestisch bleek dat zij een week eerder klachten had gehad van algehele malaise en hoesten, klachten die na enkele dagen spontaan waren verdwenen. Bij lichamelijk onderzoek bleek patiënte in shock te zijn bij een bloeddruk van 80/40 mmHg. Bij…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Thoraxcentrum, Groningen.

Prof.dr.M.H.J.Brouwer, cardiopulmonaal chirurg (thans: Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. Thorax-Hartchirurgie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen); J.A.T.C.Parker, assistent-geneeskundige; dr.J.P.M.Hamer en dr.M.P.van den Berg, cardiologen.

Contact prof.dr.M.H.J.Brouwer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties