Chirurgische behandeling van de ischemische ventrikelseptumruptuur

Klinische praktijk
J.A.M. van Son
J.H.M. Deppenbroek
S.H. Skotnicki
L.K. Lacquet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:209-11

Dames en Heren,

Bij slechts 1-2 van alle patiënten met een myocardinfarct ontstaat een ventrikelseptumruptuur, maar deze complicatie leidt bijna altijd in korte tijd tot de dood.1-3 De prognose van de ischemische ventrikelseptumruptuur is met chirurgische behandeling aanzienlijk beter dan met conservatieve behandeling. Dit heeft ertoe geleid dat de hartchirurg gedurende de laatste decennia een leidende rol speelt, bij de behandeling van deze complicatie. Aan de hand van 2 ziektegeschiedenissen bespreken wij symptomen, diagnostiek en behandeling van dit ziektebeeld.

Patiënt A, een 63-jarige man, werd op de afdeling Cardiologie opgenomen wegens een sedert enkele uren bestaand anteroseptaal myocardinfarct met een verhoging van de creatinekinase (CK)-activiteit tot 2186 Ul (normaal 50-340 Ul), en van het creatinekinase-isoënzym (CK-MB) tot 371 ngml (relatieve index 5,9; normaal tot 9,6 ngml, relatieve index

Het postoperatieve beloop was moeizaam. Drie dagen na de operatie werd echocardiografisch een klein recidief-ventrikelseptumdefect aangetoond. Wegens decompensatio cordis was langdurige…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. Thorax-Hartchirurgie, Nijmegen.

Dr.J.A.M.van Son, prof.dr.S.H.Skotnicki en prof.dr.L.K.Lacquet, cardiopulmonale chirurgen.

Stichting Doetinchemse Ziekenhuizen, afd. Cardiologie, Doetinchem.

J.H.M.Deppenbroek, cardioloog.

Contact dr.J.A.M.van Son, Mayo Clinic, Division of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Rochester, MN 55905, USA

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties