Complicaties van een niet herkend hartinfarct

Klinische praktijk
S.A.J. Chamuleau
R.B.A. van den Brink
J.J. Kloek
E. Broekhuis
E.M.F.H. de Beaumont
R.W. Koster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2593-9
Abstract

Dames en Heren,

Het hartinfarct heeft een hoge morbiditeit en sterfte door vroege (binnen 2 dagen) en late complicaties. De meest voorkomende complicaties zijn recidiefhartinfarct, hartfalen en ritmestoornissen. De laatste decennia heeft reperfusietherapie een hoge vlucht genomen.1 Deze leidt vaker en sneller tot herstel van de doorbloeding, waardoor myocardschade beperkt blijft en late en uitzonderlijke complicaties minder frequent optreden dan vroeger.2

In een grote prospectieve, observationele studie onder 434.877 patiënten met bewezen hartinfarct bleek een substantieel deel (33) van hen geen typische klachten te hebben in de vorm van pijn op de borst.3 Juist deze patiënten hebben een verhoogde kans op morbiditeit en sterfte, voornamelijk doordat niet of te laat de vereiste therapie wordt gegeven.2 In deze klinische les willen wij de clinicus practicus (naast de cardioloog juist ook de huisarts en andere specialisten) hierop wijzen.

Wij bespreken 3 patiënten die om verschillende redenen niet adequaat…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Cardiologie, B2: hr.dr.S.A.J.Chamuleau, assistent-geneeskundige; mw.dr.R.B.A.van den Brink en hr.dr.R.W.Koster, cardiologen.

Afd. Cardiothoracale Chirurgie: hr.J.J.Kloek en hr.E.Broekhuis, cardiothoracaal chirurgen.

Afd. Anesthesiologie: hr.E.M.F.H.de Beaumont, anesthesioloog.

Contact hr.dr.S.A.J.Chamuleau (s.a.chamuleau@amc.uva.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties