Marktwerking is niet gunstig voor de gezondheidszorg

Klinische praktijk
A. Kant
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1015
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1014.

In het op 1 januari ingevoerde zorgstelsel speelt marktwerking een centrale rol. Er zijn nu twee markten gecreëerd: op de ‘verzekeringsmarkt’ zijn zorgverzekeraars de aanbieders en verzekerden de vragers, en op de ‘aanbiedersmarkt’ zijn zorgaanbieders de aanbieders en zorgverzekeraars de vragers. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende vrije markt, dat wil zeggen, een markt die zorgt voor een doelmatige aanwending van middelen, is dat vragers en aanbieders goed geïnformeerd zijn over de kwaliteit-prijsverhouding van de verhandelde goederen of diensten.1 In beide gezondheidszorgmarkten is dat niet het geval.

Verzekerden weten op het moment dat zij een verzekering afsluiten niet welke zorg zij nodig zullen hebben. Daarnaast hebben zij geen inzicht in de kwaliteit van de door de verzekeraars gecontracteerde zorg. Verzekeraars hebben ook geen inzicht in de kostprijs en kwaliteit van de aangeboden zorg. In het algemeen geldt eigenlijk dat in…

Auteursinformatie

SP Tweede Kamerfractie, Postbus 20.018, 2500 EA Den Haag.

Mw.dr.A.Kant, epidemioloog en Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties