Marktmyopie

Perspectief
Raimond W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A153
Abstract

Samenvatting

Marktwerking is in de mode als panacee voor de te sterk stijgende kosten in de zorg en het tekortschieten van de kwaliteit van zorg. Wil concurrentie de vruchten afwerpen waarop men hoopt, dan zal aan verschillende voorwaarden moeten worden voldaan. Zo moeten zorgvragers goed geïnformeerd zijn, moeten zij de kosten voelen in hun eigen portemonnee en moeten zij kunnen kiezen uit behandelalternatieven. Marktwerking is eerder ideologisch dan wetenschappelijk gefundeerd. Bezien vanuit de complexiteit van de organisatie en uitvoering van medische zorg is deze benadering dan ook wat simplistisch. De pretenties van de economie als wetenschap zijn overtrokken. Beleid staat of valt met de motivatie van degenen die het werk moeten uitvoeren om hun gedrag ook daadwerkelijk en blijvend aan te passen. Daar is nog nauwelijks oog voor geweest. Ervaringen in de VS geven weinig steun aan marktwerking in de zorg.

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, locatie Clara, afd. Klinische Pathologie, Rotterdam.

Contact Dr.dr. R.W.M. Giard, patholoog, klinisch epidemioloog en jurist (tevens: Ikazia Ziekenhuis, afd. Pathologie, Rotterdam) (rwm.giard@xs4all.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 januari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties