Een voorbeeld uit de praktijk

Als de Inspectie de operatiekamers sluit

Klinische praktijk
Ron M.A. van der Pennen
Kim Putters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6171
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het thema ‘kwaliteit van zorg’ staat in de belangstelling van media, publiek en overheid. In het toezicht hierop is een belangrijke rol voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) weggelegd. Als de IGZ in beeld komt, heeft dit gewoonlijk veel consequenties voor het betreffende ziekenhuis.

Casus

Na een onaangekondigd bezoek sloot de IGZ het OK-complex van een ziekenhuis vanwege tekortkomingen in de kwaliteit van zorg. De IGZ en het ziekenhuis bleken verschillende beelden te hebben van de normen voor kwaliteit. Op basis van een theoretisch kader proberen we inzicht te geven in de consequenties hiervan.

Conclusie

In een ziekenhuis is sprake van verschillende domeinen met eigen waardesystemen (markt, overheid en politiek, gemeenschap, medische professie). Om te voorkomen dat deze verschillen goede zorg in de weg staan, adviseren wij partijen over de grenzen van het eigen domein heen te stappen en verbinding te maken met andere domeinen.

Auteursinformatie

University Tilburg, TiasNimbas Business School, Tilburg.

R.M.A. van der Pennen MSc. MA, bedrijfskundige en bestuurskundige.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Rotterdam.

Contact R.M.A. van der Pennen MSc. MA (r.m.a.vdrpennen@tiasnimbas.edu)

Verantwoording

Dit artikel is een bewerking van een casestudy die onderdeel uitmaakt van het promotieonderzoek van R.M.A. van der Pennen, MSc, MA, aan de TiasNimbas Business School van de Tilburg University.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Ron M.A. van der Pennen ICMJE-formulier
Kim Putters ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties