Manieren om de CO2-voetafdruk van de OK te verlagen

Klinische praktijk
H.J. (Hans) Friedericy
N.H. (Niek) Sperna Weiland
Anne C. van der Eijk
Frank Willem Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4095
Abstract

Samenvatting

  • De gezondheidszorg draagt in belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2; daarmee is de zorg dus medeverantwoordelijk voor de negatieve effecten van de klimaatverandering op de volksgezondheid.
  • De CO2-uitstoot door de gezondheidszorg bedraagt 7% van de totale CO2-voetafdruk van Nederland.
  • Naar verwachting kunnen CO2-uitstootreducerende maatregelen op de operatiekamer (OK) een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van het ziekenhuis als geheel.
  • De belangrijkste elementen die bijdragen aan de CO2-voetafdruk van de OK zijn: het energieverbruik door de luchtbehandeling, de uitstoot van inhalatieanesthetica, de inkoop van goederen en de afvalproductie.
  • De directe CO2-uitstoot van de OK kan onder andere verminderd worden door groene stroom te gebruiken en de luchtbehandeling buiten kantooruren te reduceren.
  • Een anesthesioloog kan de CO2-voetafdruk van de OK drastisch verlagen door in het geval van algehele anesthesie te kiezen voor intraveneuze anesthetica in plaats van inhalatieanesthetica.
  • De indirecte CO2-uitstoot en de afvalproductie van de OK kunnen gereduceerd worden door middel van circulaire inkoop, het verkiezen van herbruikbare producten boven wegwerpproducten en recycling.
Auteursinformatie

LUMC, Leiden. Afd. Anesthesiologie: drs. H.J. Friedericy, anesthesioloog. Afd. Centrale Sterilisatiedienst: dr.ir. A.C. van der Eijk, manager. Afd. Gynaecologie: prof.dr. F.W. Jansen, gynaecoloog (tevens: TU Delft, faculteit Biomedical Engineering, Delft). Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Anesthesiologie: dr. N.H. Sperna Weiland, anesthesioloog.

Contact H.J. Friedericy (h.j.friedericy@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
H.J. (Hans) Friedericy ICMJE-formulier
N.H. (Niek) Sperna Weiland ICMJE-formulier
Anne C. van der Eijk ICMJE-formulier
Frank Willem Jansen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties