Disposables: duurbetaald gemak

De OK als afvalfabriek

Jeanne Heijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4830

De zorg draagt fors bij aan de Nederlandse CO2-productie. En binnen de ziekenhuiszorg is de operatiekamer dan weer een topproducent. Kan dat niet anders?

Het OK-programma loopt ten einde, de ene na de andere tafel vol vuilniszakken verlaat het OK-complex. Hoeveel afval OK-complexen precies produceren, is onbekend. De ziekenhuizen die NTvG erover benaderde, konden het niet vertellen. Ze houden alleen bij wat ze ziekenhuisbreed aan afval produceren, en wat daarvan ‘specifiek’ ziekenhuisafval is. Dat laatste is met patiënten in contact geweest, zoals op de OK, en moet daarom worden verbrand bij een gespecialiseerde vuilverbrander.

Het grote topklinische ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum (HMC) produceerde in 2018 bijvoorbeeld 430.000 kg afval, waarvan 70.000 kg ziekenhuisafval. Het verbranden van afval kostte het ziekenhuis zo’n 50.000 euro – ongeveer de helft van de totale kosten die het ziekenhuis maakte voor al het afval. In 2017 werd landelijk ongeveer 39.000 ton ziekenhuisafval verbrand. Ter vergelijking: alle Nederlandse huishoudens bij elkaar leveren jaarlijks ongeveer 76.000 ton grofvuil aan de afvalverbranding.1

De opkomst van geavanceerde operatietechnieken zal de hoeveelheid afval…

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag: J. Heijnen, ziekenhuisarts i.o.

Contact J. Heijnen (heijnenjeanne@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Jeanne Heijnen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties