Meer dan alleen klimaatverandering

De milieueffecten van de Nederlandse zorgsector

Illustratie van bomen met een aan/uitknop erin
Dubbelpublicatie
Michelle A. Steenmeijer
João F.D. Rodrigues
Michiel C. Zijp
Susanne L. Waaijers-van der Loop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7577
Abstract

Samenvatting

Doel

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de Nederlandse zorg verantwoordelijk is voor 4-8% van de nationale CO2-uitstoot, maar de impact van de sector voor andere milieueffecten is nog niet bekend. Daarom wilden wij de voetafdruk van de Nederlandse zorgsector schatten voor meerdere milieueffecten. Naast klimaatverandering bekeken wij zoetwaterconsumptie, gebruik van abiotische grondstoffen, landgebruik en de totale afvalproductie.

Methode

De primaire methode om een eerste inschatting te maken van de voetafdruk van de sector is de input-outputanalyse, een macro-economische top-downmethode. De top-downgegevens hebben wij vervolgens aangevuld met bottom-up-informatie over de effecten van dosisinhalatoren, anesthesiegassen en reisbewegingen van werknemers, patiënten en bezoekers.

Resultaten

Het aandeel van de zorgsector op de nationale voetafdruk is groter voor grondstoffengebruik (mineralen en metalen), namelijk 13%, en kleiner voor afvalproductie (4%) dan voor de emissie van CO2-equivalenten (7%). Geneesmiddelen en andere chemieproducten dragen het meest bij aan alle milieueffecten. Deze effecten van deze productgroep worden veroorzaakt in verschillende sectoren en geografische regio’s.

Conclusie

Dit onderzoek toont aan dat het bekijken van een bredere reeks milieueffectcategorieën dan alleen klimaatverandering een completer beeld geeft van de impact van de zorgsector. Deze methode kan waardevol zijn om mogelijke win-winsituaties en ‘trade-offs’ in duurzaamheidsstrategieën te identificeren.

Auteursinformatie

RIVM, Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG), Bilthoven: M.A. Steenmeijer, MSc, industrieel ecoloog; dr. M.C. Zijp, milieukundige; dr. S.L. Waaijers-van der Loop, chemicus. 2.-0 LCA consultants, Aalborg, Denemarken: dr. J.F.D. Rodrigues, informatiespecialist.

Contact M.A. Steenmeijer (michelle.steenmeijer@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michelle A. Steenmeijer ICMJE-formulier
João F.D. Rodrigues ICMJE-formulier
Michiel C. Zijp ICMJE-formulier
Susanne L. Waaijers-van der Loop ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties