Een nieuw veld van onderzoek, onderwijs en praktijk

‘Planetary health’

Skyline met omgekeerde bergen in de lucht
Johan P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7428
Abstract

Samenvatting

‘Planetary health’ is een nieuw terrein van onderzoek, onderwijs en praktijk waarin de relatie tussen mondiale milieuveranderingen en menselijke gezondheid centraal staat. Het gaat hierbij niet alleen om klimaatverandering, maar ook om biodiversiteitsverlies, milieuverontreiniging en andere grootschalige veranderingen in de natuurlijke omgeving die de grondslagen voor de menselijke gezondheid kunnen aantasten. Dit artikel geeft een overzicht van de wisselende mate waarin over deze gezondheidsrisico’s wetenschappelijke kennis beschikbaar is. Hoewel zelfs over klimaatverandering – waarover relatief veel bekend is – nog geen goede schattingen van de gezondheidsgevolgen op lange termijn bestaan, vrezen veel deskundigen dat mondiale milieuveranderingen mogelijk desastreuze gevolgen zullen hebben voor de menselijke gezondheid wereldwijd. Tegenmaatregelen zijn daarom aangewezen, zowel in de vorm van mitigatie – tegengaan van de mondiale milieuveranderingen zelf – als in de vorm van adaptatie – onder meer om de gezondheidsgevolgen te beperken. De gezondheidszorg heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, mede vanwege de eigen bijdrage aan mondiale milieuveranderingen. Ook in het medisch onderwijs zal meer aandacht aan deze problematiek moeten worden besteed.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke gezondheidszorg, Rotterdam: em.prof.dr. J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige en epidemioloog.

Contact J.P. Mackenbach (j.mackenbach@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dit artikel bevat bewerkingen van teksten die de auteur ook heeft gebruikt in het rapport ‘Planetary health: a new field to be developed’ (Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, 2023).

Auteur Belangenverstrengeling
Johan P. Mackenbach ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties