Marie Curie-Skłodowska en de X-stralen aan het front

Historisch perspectief
23-12-2016
Mike B.J.M. Korst
Aanvaard op 21-09-2016.
Gepubliceerd op 23-12-2016.
In print verschenen in week 8 2017.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D706