Huidige inzichten in diagnostiek en behandeling

Mammacarcinoom tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
Marije Slingerland
Judith R. Kroep
Gerrit-Jan Liefers
Astrid N. Scholten
J.W.R. (Hans) Nortier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5286
Abstract

Dames en Heren,

Ruim 5% van de vrouwen bij wie mammacarcinoom wordt geconstateerd, is jonger dan 40 jaar.1 Door de maatschappelijke trend om zwangerschap uit te stellen tot latere leeftijd worden we steeds vaker geconfronteerd met mammacarcinoom optredend tijdens een zwangerschap. In 1993 beschreven Welvaart en Bennebroek Gravenhorst in het Tijdschrift de stand van zaken rond diagnose, therapie en prognose van mammacarcinoom in de zwangerschap op dat moment.2 In deze klinische les beschrijven wij 2 patiënten bij wie in de zwangerschap mammacarcinoom werd vastgesteld en gaan wij in op de huidige inzichten in diagnostiek en behandeling.

Patiënt A, een 36-jarige vrouw, kwam bij de internist met dyspneu, hoesten, vermoeidheid en verminderde eetlust. Op 28-jarige leeftijd was zij behandeld voor een rechtszijdig mammacarcinoom (infiltrerend ductaal carcinoom, stadium pT1N1M0, positief voor oestrogeenreceptor en progestageenreceptor, geen overexpressie van humane epidermale-groeifactorreceptor 2 (HER2)). Er was destijds gekozen voor een mastectomie met…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Klinische Oncologie: drs. M. Slingerland, dr. J.R. Kroep, prof.dr. J.W.R. Nortier, oncologen; dr. A.N. Scholten, radiotherapeut.

Afd. Heelkunde: dr. G.J. Liefers, chirurg.

Contact drs. M. Slingerland (m.slingerland@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Marije Slingerland ICMJE-formulier
Judith R. Kroep ICMJE-formulier
Gerrit-Jan Liefers ICMJE-formulier
Astrid N. Scholten ICMJE-formulier
J.W.R. (Hans) Nortier ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties