Lastige diagnostiek van een agressieve ziekte

Borstkanker tijdens en na de zwangerschap

Vrouw die haar eigen borst onderzoekt
Carsten F.J. Bakhuis
Britt B.M. Suelmann
Carmen van Dooijeweert
Cathy B. Moelans
Elsken van der Wall
Paul J. van Diest
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7631
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Borstkanker gediagnosticeerd tijdens de zwangerschap of binnen één jaar na de bevalling wordt aangeduid met de term ‘zwangerschapsgerelateerde borstkanker’. Het heeft agressievere histopathologische tumorkenmerken en een slechtere prognose dan borstkanker bij leeftijdgenoten zonder recente zwangerschap. Tijdige diagnostiek is dus essentieel.

Casus

Wij bespreken de casus van een zwangere vrouw en een vrouw die vijf maanden eerder bevallen was. Beiden hadden een palpabele zwelling in de borst die aanvankelijk werd aangezien voor respectievelijk een verstopte melkklier en een ontsteking.In beide gevallen bleek het echter om een onderliggend mammacarcinoom te gaan, waaraan beide patiënten zijn overleden.

Conclusie

Bij patiënten die zwanger zijn of recent bevallen zijn en met veranderingen of klachten van de mamma bij een arts komen, is het van groot belang om een maligniteit in de differentiaaldiagnose op te nemen. Bij twijfel doet men er goed aan direct te overleggen met een centrum voor mamma-oncologie en te verwijzen voor beeldvormend onderzoek en weefseldiagnostiek.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Medische oncologie, Utrecht: C.F.J. Bakhuis (tevens: afd. Pathologie), promovendus; dr. B.B.M. Suelmann en prof.dr. E. van der Wall, internisten-oncologen; afd. Pathologie: dr. C. van Dooijeweert, arts-onderzoeker; dr. C.B. Moelans, assistant professor; prof.dr. P.J. van Diest, patholoog.

Contact C.F.J. Bakhuis (C.F.J.Bakhuis@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Carsten F.J. Bakhuis ICMJE-formulier
Britt B.M. Suelmann ICMJE-formulier
Carmen van Dooijeweert ICMJE-formulier
Cathy B. Moelans ICMJE-formulier
Elsken van der Wall ICMJE-formulier
Paul J. van Diest ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties