Artikel voor onderwijs en opleiding

Mammacarcinoom

mammacarcinoom
Carolien H. Smorenburg
Marie-Jeanne T.F.D. Vrancken Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3741
Abstract

Dit leerartikel is herzien. De herziene versie (D6712) is gecontroleerd op actualiteit en juistheid. Bij de herziene versie is een nieuwe nascholingstoets beschikbaar.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Samenvatting

Het mammacarcinoom is bij vrouwen de meest voorkomende maligniteit. Jaarlijks wordt in Nederland deze vorm van kanker bij bijna 15.000 vrouwen (en ruim 100 mannen) vastgesteld. De prognose is aanzienlijk verbeterd door tijdige herkenning met behulp van screening en vooral door een betere en multidisciplinaire behandeling. Desondanks overlijden er jaarlijks in ons land ruim 3100 vrouwen aan borstkanker. Recente ontwikkelingen in de borstkankerzorg zijn gericht op meer borstsparende en okselsparende behandelingen en op het veilig kunnen weglaten of beperkter inzetten van adjuvante chemotherapie of aanvullende radiotherapie. In dit leerartikel komen onderwerpen als opsporing, diagnostiek, behandeling en nacontrole van borstkanker aan bod.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam. Afd. Medische Oncologie: dr. C.H. Smorenburg, internist-oncoloog. Afd. Heelkundige Oncologie: dr. M.T.F.D. Vrancken Peeters, oncologisch chirurg.

Contact C.H. Smorenburg (c.smorenburg@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Carolien H. Smorenburg ICMJE-formulier
Marie-Jeanne T.F.D. Vrancken Peeters ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

In de tabel op pagina 21 (indicaties voor verwijzing naar een klinisch geneticus) is de toevoeging  "mannelijke verwant" weggevallen bij de 6e regel in de tabel. Nu lijkt het alsof elke eerstegraads verwant met borstkanker naar de geneticus zou moeten worden verwezen. 

Thijs Morgenstern, aios huisartsgeneeskunde

Strikt genomen is de tekst in de tabel correct: er wordt immers onderscheid gemaakt tussen eerstegraadsverwant (man) en eerstegraadsverwante (vrouw). Maar we geven direct toe, dat het gemakkelijk tot verwarring kan leiden. Om die reden zullen we de tabel aanpassen.

Wim Opstelten, adjunct-hoofdredacteur