Mammacarcinoom na bestraling wegens de ziekte van Hodgkin

Klinische praktijk
M.J.L. Camps
M.A. Crommelin
W.P.M. Breed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2205-8
Abstract

Samenvatting

Bij 2 vrouwen van 31 en 38 jaar werd mammacarcinoom vastgesteld nadat zij op 17- respectievelijk 20-jarige leeftijd mantelveldbestraling hadden ondergaan wegens de ziekte van Hodgkin. Na mamma-amputatie respectievelijk borstsparende operatie met nabestraling was het beloop zonder complicaties en bij beide patiënten waren er tijdens de verdere follow-up geen tekenen van een recidiefmammacarcinoom. Het verdient overweging vrouwen die zijn bestraald vanwege de ziekte van Hodgkin levenslang specialistisch te controleren, maandelijks zelfonderzoek van de borsten te adviseren en jaarlijks een mammogram bij hen te laten maken vanaf 10 jaar na thoracale of axillaire bestraling. Vooral vrouwen die zijn behandeld vóór hun 20e levensjaar hebben een hoog relatief risico.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.M.J.L.Camps, assistent-geneeskundige; dr.W.P.M.Breed, internist-hemato-oncoloog.

Afd. Radiotherapie: M.A.Crommelin, radiotherapeut.

Contact mw.M.J.L.Camps

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties