Tweede primaire tumoren bij mensen die op jonge leeftijd behandeld zijn voor de ziekte van Hodgkin; consequenties voor de follow-up

Opinie
B.M.P. Aleman
W.J. Klokman
F.E. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1517-20
Abstract

De laatste decennia zijn de behandelingsmogelijkheden van een aantal vormen van kanker, waaronder de ziekte van Hodgkin, aanzienlijk verbeterd. Deze gunstige ontwikkeling is met name te danken aan de introductie van effectieve chemotherapiecombinaties en nieuwe radiotherapeutische technieken. Helaas is met het toenemen van de overleving ook duidelijk geworden dat een succesvolle behandeling van kanker soms jaren later nog kan leiden tot complicaties, zoals de ontwikkeling van acute myeloïde leukemie na behandeling met chemotherapie en van solide tumoren na radiotherapie.

Het is van groot belang om te weten wat de bijdrage van behandelingsfactoren is aan de risico's op tweede tumoren, teneinde nieuwe behandelingsstrategieën met minder late complicaties te kunnen ontwikkelen. Ook kan kennis over de late effecten van de kankerbehandeling leiden tot aanpassingen in het follow-upbeleid voor ‘genezen’ kankerpatiënten, zoals het met gerichte screening onderzoeken van patiënten die ten gevolge van een behandeling in het verleden een hoog risico hebben op…

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: mw.B.M.P.Aleman, radiotherapeut.

Afd. Epidemiologie: W.J.Klokman, medicus-statisticus; mw.prof.dr.ir. F.E.van Leeuwen, epidemioloog.

Contact mw.B.M.P.Aleman (baleman@nki.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties