Maagverkleining bij volwassenen met morbide obesitas in Nederland

Klinische praktijk
J.W.M. Greve
I.M.C. Janssen
B. van Ramshorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1116-20
Abstract

Samenvatting

- Obesitas resulteert in een aantal gezondheidsproblemen, waarvan diabetes mellitus type 2 het belangrijkste is. Vooral voor patiënten met morbide obesitas (BMI ≥ 35 kg/m2 en comorbiditeit of BMI ≥ 40 kg/m2) geldt dat voorkómen of behandelen van gezondheidsproblemen als gevolg van het overgewicht alleen mogelijk is door een aanzienlijk en blijvend gewichtsverlies.

- Maagverkleining met een aanpasbare maagband is een effectieve en veilige behandeling, evenals de steeds vaker toegepaste maagomleiding en de biliopancreatische diversie.

- De chirurgische therapie is de enige behandeling die bij deze patiëntengroep op de lange termijn een aanzienlijk en blijvend gewichtsverlies (gemiddeld > 50 van het overgewicht) tot stand kan brengen.

- Hoewel nog onvoldoende, is het aanbod van de chirurgische behandeling in Nederland recent sterk verbeterd. De vergoeding van de behandeling is echter nog steeds onduidelijk en de vergoeding van de nacontroles is onzeker. De lopende experimenten met zelfstandige behandelcentra kunnen daar mogelijk duidelijkheid in brengen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1116-20

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Heelkunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Hr.prof.dr.J.W.M.Greve, bariatrisch en gastro-intestinaal chirurg.

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Heelkunde, Arnhem.

Hr.I.M.C.Janssen, bariatrisch en gastro-intestinaal chirurg.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Nieuwegein.

Hr.dr.B.van Ramshorst, bariatrisch en gastro-intestinaal chirurg.

Contact hr.prof.dr.J.W.M.Greve (j.greve@ah.unimaas.nl)

Ook interessant

Reacties