Lutetium-177-PSMA bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

NTvG
Larissa W. van Golen
Wouter Vogel
Marnix G.E.H. Lam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6981
Abstract

Bijdragen in de rubriek ‘Nieuwe technieken’ gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden.

Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

Bestraling met lutetium-177 gekoppeld aan een ligand voor prostaat-specifiek membraanantigeen (Lu-177-PSMA) is een nieuwe behandeling in Nederland. Hiervoor komen patiënten in aanmerking met een gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom dat na hormonale therapie en chemotherapie progressie vertoont en voor wie geen reguliere alternatieve behandelingen meer mogelijk zijn. Voorwaarden voor de behandeling zijn een goede conditie, voldoende beenmergreserve en een PSMA-PET-CT-scan die aantoont dat alle metastasen PSMA tot expressie brengen. De therapie bestaat uit 4 tot maximaal 6 intraveneuze giften van 7,4 GBq Lu-177-PSMA, gegeven met tussenpozen van 6 weken. De bijwerkingen zijn gering en betreffen vooral xerostomie, vermoeidheid en geringe beenmergdepressie. De behandeling wordt in Nederland nog op beperkte schaal toegepast, vooral in onderzoeksverband of als vergoede zorg in de opstartfase. Naar verwachting zal eind 2022 een geregistreerd product beschikbaar komen, waarmee de behandeling als vergoede zorg breder beschikbaar kan komen.

Auteursinformatie

Antoni van Leeuwenhoek, afd. Nucleaire Geneeskunde, Amsterdam: dr. L.W. van Golen en dr. W. Vogel, nucleair geneeskundigen. Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Utrecht: prof. dr. M.G.E.H. Lam, nucleair geneeskundige.

Contact L.W. van Golen (La.v.golen@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Larissa W. van Golen ICMJE-formulier
Wouter Vogel ICMJE-formulier
Marnix G.E.H. Lam ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Ook interessant

Reacties