PSMA-PET voor prostaatkanker en eventuele metastasen

Klinische praktijk
Jules Lavalaye
Marnix G.E.H. Lam
J.F. (Fred) Verzijlbergen
Gerard C. Krijger
Roeland Vis
Bart de Keizer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9780
Abstract

Bijdragen in de rubriek Nieuwe technieken gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

Gallium-68(68Ga)-PSMA-PET-CT (PSMA staat voor ‘prostaatspecifiek membraanantigeen’) is een nieuwe diagnostische techniek voor patiënten met prostaatkanker of met metastasen van prostaatkanker. PET-CT is een combinatiescan die gebruikmaakt van de fysiologische informatie van de PET-scan en de anatomische informatie van de CT-scan. Het radioligand 68Ga-PSMA is een radioactief gelabeld peptide, dat bindt aan het membraaneiwit PSMA. Prostaatkankercellen in de primaire tumor en in metastasen hebben een verhoogde expressie van PSMA in hun celmembraan. Meerdere onderzoeken tonen aan dat 68Ga-PSMA-PET-CT gevoelig is voor de detectie van primair prostaatcarcinoom en van metastasen in lymfklieren en het skelet. Met 68Ga-PSMA-PET-CT kunnen bij dezelfde patiënt meer metastasen gedetecteerd worden en in een vroeger stadium, dat wil zeggen: bij een lagere PSA-waarde, dan met fluor-18-fluorocholine-PET-CT. Bovendien kan 68Ga-PSMA in het eigen ziekenhuis geproduceerd worden met een galliumgenerator. De verwachting is dat het gebruik van 68Ga-PSMA-PET-CT de komende jaren sterk zal toenemen bij patiënten met prostaatkanker.

Auteursinformatie

Namens de Nederlandse werkgroep 68Ga-PSMA-PET-diagnostiek bij prostaatcarcinoom.

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Nucleaire Geneeskunde: dr. J. Lavalaye, nucleair geneeskundige.

Afd. Klinische Farmacie: drs. R. Vis, ziekenhuisapotheker.

UMC Utrecht, afd. Nucleaire Geneeskunde, Utrecht.

Dr. M.G.E.H. Lam en dr. B. de Keizer, nucleair geneeskundigen; dr. G.C. Krijger, radiochemicus.

Erasmus MC, afd. Nucleaire Geneeskunde, Rotterdam.

Prof.dr. J.F. Verzijlbergen, nucleair geneeskundige.

Contact dr. J. Lavalaye (j.lavalaye@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jules Lavalaye ICMJE-formulier
Marnix G.E.H. Lam ICMJE-formulier
J.F. (Fred) Verzijlbergen ICMJE-formulier
Gerard C. Krijger ICMJE-formulier
Roeland Vis ICMJE-formulier
Bart de Keizer ICMJE-formulier
Introductie PSMA-PET vraagt om gedegen onderzoek

Ook interessant

Reacties