Herkenning en behandeling

Longembolie met intermediair-hoog risico op overlijden

Illustratie van een paar longen.
N.M. (Tina) Jager
Michiel M.M. Eijsvogel
Michiel Wagenaar
A. (Bert) Beishuizen
Ronald J. Trof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6036
Abstract

Samenvatting

  • Patiënten met longembolie bij wie het risico op overlijden intermediair-hoog is, kunnen uiteenlopende klinische symptomen hebben.
  • Accurate behandeling van patiënten met intermediair-hoog risico longembolieën is noodzakelijk om sterfte te voorkomen.
  • Volgens de huidige richtlijn is routineantistolling de behandeling van eerste keus bij patiënten met intermediair-hoogrisicolongembolie die hemodynamisch stabiel zijn.
  • Systemische trombolyse wordt aanbevolen voor patiënten met een intermediair-hoog risico die circulatoir bedreigd zijn of niet reageren op behandeling met routineantistolling.
  • Kathetergeleide trombolyse is geïndiceerd voor patiënten met een intermediair-hoog risico die een contra-indicatie hebben voor systemische trombolyse of die niet reageren op systemische trombolyse.
  • De timing en keuze voor de juiste behandeling zijn belangrijke klinische dilemma’s. Het is belangrijk om longembolie-interventieteams in te stellen die besluiten kunnen nemen over de timing en keuze van de behandeling bij patiënten met intermediair-hoogrisicolongembolie.
Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Enschede. Intensive Care: dr. N.M. Jager, arts-assistent; dr. A. Beishuizen en dr. R.J. Trof, internisten-intensivisten. Afd. Longgeneeskunde: dr. M.M.M. Eijsvogel en dr. M. Wagenaar, longartsen.

Contact N.M. Jager (tnmjager@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
N.M. (Tina) Jager ICMJE-formulier
Michiel M.M. Eijsvogel ICMJE-formulier
Michiel Wagenaar ICMJE-formulier
A. (Bert) Beishuizen ICMJE-formulier
Ronald J. Trof ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties