Longembolie-interventieteams

Wat is de meerwaarde voor patiënten met acute longembolie?
Ter discussie
07-08-2017
Menno V. Huisman, Jose M. Montero Cabezas en Frederikus A. Klok

Als een patiënt met longembolie op de SEH komt, is adequate triage aangewezen. Voor de patiënten met longembolie en hemodynamische instabiliteit – in de richtlijn van de European Society of Cardiology (ESC) beschreven als ‘hoogrisicopatiënt’ – is snel handelen noodzakelijk, omdat zij een hoog risico op overlijden hebben.1 Het is bij deze patiënten niet zozeer de vraag óf zij primaire reperfusiebehandeling moeten ondergaan, maar welke vorm, waarbij gekozen kan worden voor een primair trombolytische, mechanische of gecombineerde benadering.1

Bij zogenoemde ‘intermediair-hoogrisicopatiënten’ is er soms meer onzekerheid over de juiste vorm van behandeling – reperfusiebehandeling of alleen antistolling – en op welke afdeling een dergelijke patiënt moet worden opgenomen en bewaakt.2 Intermediair-hoogrisicopatiënten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van rechterventrikeloverbelasting en een afwijkende troponine-uitslag.

Longembolie-interventieteams

Sinds 2014 zijn in de VS longembolie-interventieteams (‘pulmonary embolism response teams’, PERT’s) gevormd. Deze multidisciplinaire teams, waarin internisten, cardiologen, hematologen, IC-artsen en radiologen inbreng hebben, zijn ontstaan omdat in de VS ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee