Herkenning, diagnostiek en behandeling

Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie

Klinische praktijk
Dieuwertje Ruigrok
Petr Symersky
Paul W.G. Elbers
Suzanne Kamminga
Lilian J. Meijboom
Harm Jan Bogaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1597
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) wordt gekenmerkt door pulmonale hypertensie en persisterende perfusiedefecten ondanks adequate antistolling. De morbiditeit en mortaliteit van deze aandoening zijn aanzienlijk.
  • Na acute longembolieën blijven veel patiënten dyspnoïsch en dit is reden voor verdere diagnostiek; slechts een minderheid van hen ontwikkelt CTEPH.
  • Bij aanwijzingen voor CTEPH vormen echocardiografie en perfusiescintigrafie de hoeksteen van de diagnostiek. De diagnose wordt bevestigd met rechtskatheterisatie en pulmonalisangiografie.
  • Het diagnostische traject vindt bij voorkeur plaats in een expertcentrum om tot een optimale diagnosestelling en optimale behandeling voor de individuele patiënt te komen.
  • De behandeling van patiënten met CTEPH is teamwerk en vraagt betrokkenheid van meerdere disciplines.
  • Pulmonalisendarteriëctomie is de enige potentieel curatieve behandeling, met in ervaren centra een perioperatieve mortaliteit van minder dan 5%. Voor niet-operabele patiënten is behandeling mogelijk met medicatie specifiek gericht op pulmonale arteriële hypertensie, maar het is nog niet aangetoond dat deze medicatie overlevingsvoordeel geeft.
  • Recent is in Nederland ballonpulmonalisangioplastiek beschikbaar gekomen, maar de exacte plaatsbepaling van deze nieuwe techniek voor de behandeling van patiënten met CTEPH moet nog worden onderzocht.
Auteursinformatie

*Namens het CTEPH-team van het VUmc.

VUmc, Amsterdam.

Afd. Longziekten: drs. D. Ruigrok en dr. H.J. Bogaard, longartsen.

Afd. Cardiothoracale Chirurgie: dr. P. Symersky, cardiothoracaal chirurg.

Afd. Intensive Care Volwassenen: dr. P.W.G. Elbers, anesthesioloog-intensivist.

Afd. Anesthesie: drs. S. Kamminga, anesthesist cardiothoracale chirurgie.

Afd. Radiologie: dr. L.J. Meijboom, radioloog.

Contact dr. H.J. Bogaard (hj.bogaard@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Esther Nossent, longarts, VUmc, droeg bij aan de totstandkoming van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Dieuwertje Ruigrok ICMJE-formulier
Petr Symersky ICMJE-formulier
Paul W.G. Elbers ICMJE-formulier
Suzanne Kamminga ICMJE-formulier
Lilian J. Meijboom ICMJE-formulier
Harm Jan Bogaard ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties