Ballonpulmonalisangioplastiek voor chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie

Klinische praktijk
Guus A. de Waard
Marleen C.A.M. Melenhorst
Maarten A.H. van Leeuwen
Harm Jan Bogaard
Rutger J. Lely
Niels van Royen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9807
Abstract

Bijdragen in de rubriek Nieuwe technieken gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) wordt gekenmerkt door een toegenomen gemiddelde bloeddruk in de A. pulmonalis (≥ 25 mmHg). Deze toename is secundair aan fibreuze organisatie van trombo-embolische obstructies in de pulmonale arteriën. CTEPH gaat gepaard met ernstige morbiditeit en mortaliteit door rechtszijdig hartfalen en een ventilatie-perfusiediscrepantie. De therapie is erop gericht de bloeddruk in de A. pulmonalis te normaliseren en pulmonale endarteriëctomie is hiervoor de eerste keuze. Als vanwege perifere lokalisatie van de ziekte of comorbiditeit chirurgie niet mogelijk is, kan percutane ballonpulmonalisangioplastiek (BPA) worden toegepast. BPA leidt tot verbeteringen in de functionele status en het hemodynamische profiel. Aanvankelijk traden procedurele complicaties frequent op, maar inmiddels hebben verbeteringen in de procedurele techniek ervoor gezorgd dat BPA wereldwijd steeds vaker wordt toegepast. In dit artikel bespreken wij de geschiedenis, procedurele aspecten en uitkomsten van BPA, alsmede onze eerste ervaring met BPA bij een patiënt met CTEPH.

Auteursinformatie

VUmc, Amsterdam.

Afd. Cardiologie: drs. G.A. de Waard, arts-onderzoeker; drs. M.A.H. van Leeuwen en prof.dr. N. van Royen, interventiecardiologen.

Afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde: drs. M.C.A.M. Melenhorst, radioloog; drs. R.J. Lely, interventieradioloog.

Afd. Longziekten: dr. H.J. Bogaard, longarts.

Contact prof.dr. N. van Royen (n.vanroyen@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Symmersky, dr. Nossent, prof.dr. Vonk Noordegraaf, Frank Oosterveer en dr. Meijboom, allen VUmc, droegen bij aan de totstandkoming van dit manuscript, en Gerrit Andela en Chris Stevens-Vogelaar assisteerden tijdens de procedures.

Auteur Belangenverstrengeling
Guus A. de Waard ICMJE-formulier
Marleen C.A.M. Melenhorst ICMJE-formulier
Maarten A.H. van Leeuwen ICMJE-formulier
Harm Jan Bogaard ICMJE-formulier
Rutger J. Lely ICMJE-formulier
Niels van Royen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties