Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie

Klinische praktijk
Sulaiman Surie
Otto M. van Delden
Jaap J. Kloek
Paul Bresser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1452
Abstract

Dames en Heren,

Longembolie is een frequent voorkomende ziekte in de westerse wereld, met een incidentie van 1-2 per 1000 inwoners per jaar.1,2 Bij de meeste patiënten is het lichaam in staat de stolsels te resorberen, maar bij een deel blijkt dit niet volledig te lukken. Als een groot deel van de longcirculatie wordt afgesloten door niet of onvolledig geresorbeerde stolsels zal de druk in de longcirculatie stijgen. Bij stijging van de gemiddelde druk in de A. pulmonalis tot meer dan 25 mmHg in rust spreken we per definitie van pulmonale hypertensie.

Chronische thrombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) is een bijzondere vorm van pulmonale hypertensie: de oorzaak is bekend (longembolie) en de ziekte is bij een groot deel van de patiënten te behandelen door het chirurgisch wegnemen van die oorzaak door een zogenoemde pulmonalis-endarteriëctomie.3,4 Onbehandeld is CTEPH een progressieve aandoening met een slechte prognose.5 De progressie van de…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afdeling Longziekten: drs. S. Surie, arts-assistent

Afdeling Radiologie: dr. O.M. van Delden, radioloog

Afdeling Cardiothoracale Chirurgie: drs. J.J. Kloek, cardiothoracaal chirurg

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.

Afdeling Longgeneeskunde: dr. P. Bresser, longarts.

Contact dr. P. Bresser (p.bresser@olvg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 februari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties