Diagnostiek en behandeling van pulmonale hypertensie

Klinische praktijk
Anton Vonk Noordegraaf
Anco Boonstra
Thelma C. Konings
Koen M.J. Marques
Harm Jan Bogaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7315
Abstract

Samenvatting

  • Pulmonale hypertensie wordt gedefinieerd als een gemiddelde druk in de longslagader van meer dan 25 mmHg.
  • Er zijn veel mogelijke oorzaken van pulmonale hypertensie; pulmonale hypertensie heeft een slechte prognose, ongeacht de oorzaak.
  • De meest voorkomende oorzaken zijn aandoeningen van de linker harthelft en de longen.
  • De diagnostiek naar de oorzaak van pulmonale hypertensie begint met onderzoek naar linkerhartfalen en longaandoeningen.
  • Als hierbij geen oorzaak gevonden wordt, dient ventilatie-perfusiescintigrafie verricht te worden om chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie te kunnen aantonen of uitsluiten.
  • Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie kan bij de meeste patiënten curatief behandeld worden met pulmonale endarteriëctomie.
  • Als ook chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie is uitgesloten, spreekt men van een pulmonale arteriële hypertensie.
  • Bij patiënten met pulmonale arteriële hypertensie zijn prostacyclines, endothelinereceptor-antagonisten, fosfodiësterase-5-remmers en ‘soluble gyanylyl cyclase’-stimulatoren effectief gebleken. Behandeling van deze aandoening dient gecentraliseerd plaats te vinden.
Auteursinformatie

Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Longziekten: prof.dr. A. Vonk Noordegraaf, dr. A. Boonstra en dr. H.J. Bogaard, longartsen.

Afd. Cardiologie: drs. T.C. Konings en dr. K.M.J. Marques, cardiologen.

Contact prof.dr. A. Vonk Noordegraaf (a.vonk@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel. A. Vonk Noordegraaf ontving in de afgelopen jaar sprekersgelden van Actelion, Bayer, GlaxoSmithKline, Lilly and Pfizer en nam plaats in adviescommissies van Actelion, Bayer en Pfizer. H.J. Bogaard ontving in het afgelopen jaar sprekersgelden van Actelion en Pfizer en nam plaats in adviescommissies van Actelion, Bayer en United Therapeutics. Financiering van het onderzoek naar pulmonale hypertensie vindt op dit moment plaats middels een NWO-VIDI beurs (VIDI Grant 917.96.306) en een CVON-beurs (PHAEDRA).

Auteur Belangenverstrengeling
Anton Vonk Noordegraaf ICMJE-formulier
Anco Boonstra ICMJE-formulier
Thelma C. Konings ICMJE-formulier
Koen M.J. Marques ICMJE-formulier
Harm Jan Bogaard ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties