Lithiumgebruik en het beleid bij een operatieve ingreep

Klinische praktijk
K. Meijer
J.P.J. Slaets
F.J. Huyse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1873-5
Abstract

Dames en Heren,

Lithium is een belangrijk middel in de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis.1 Echter, het heeft een geringe therapeutische breedte en potentieel ernstige bijwerkingen. Bij patiënten die sinds lange tijd stabiel zijn ingesteld en bij wie het psychiatrisch beeld rustig is, kan dit uit het oog worden verloren. Recent werd hieraan in het Tijdschrift nog een klinische les gewijd.2 Bij operaties kan het gebruik van lithiumzouten grote problemen geven. Dit demonstreren wij u aan de hand van de volgende casus. Daarna bespreken wij het te voeren beleid bij operaties en acute ziekte bij dergelijke patiënten.

Patiënt A, een 62-jarige man, werd op de Centrale Spoedopvang gepresenteerd vanwege verminderd bewustzijn, hypotensie en hypoglykemie. De voorgeschiedenis vermeldde een bipolaire stoornis, diabetes mellitus type 2 en hypertensie. Bovendien was patiënt de dag vóór presentatie uit het ziekenhuis ontslagen, 9 dagen na een electieve coronaire bypassoperatie en aortaklepvervanging…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Mw.dr.K.Meijer, assistent-geneeskundige; hr.prof.dr.J.P.J.Slaets, geriater; hr.dr.F.J.Huyse, psychiater.

Contact mw.dr.K.Meijer (k.meijer@int.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties