Maatregelen bij patiënten die psychofarmaca gebruiken en die een electieve operatie moeten ondergaan

Klinische praktijk
F.J. Huyse
D.J. Touw
R.J.M. Strack van Schijndel
J.J. de Lange
J.P.J. Slaets
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:353-7
Abstract

Samenvatting

- Psychofarmaca kunnen in combinatie met anesthetica een verhoogd risico geven op complicaties in de perioperatieve periode. Specifieke richtlijnen op dit gebied ontbreken. Uit de literatuur en een systematische evaluatie van de perioperatieve risico’s zijn aanbevelingen samengesteld voor het perioperatieve beleid.

- Patiënten die lithium, monoamineoxidase(MAO)-remmers, tricyclische antidepressiva of clozapine gebruiken, lopen risico op schadelijke interacties. De anesthesiologische literatuur raadt aan het gebruik te staken van irreversibele MAO-remmers en lithium bij alle patiënten, en van tricycylische antidepressiva bij patiënten met een systemische afwijking. Vanwege de risico’s van onttrekking – uitgezonderd voor lithium – en psychiatrische terugval of recidief is intensieve psychiatrische medebehandeling gewenst; soms kan het gebruik van de medicatie onder strenge hemodynamische bewaking worden gecontinueerd.

- Bij patiënten die serotonineheropnameremmers (SSRI’s) gebruiken, dient men alert te zijn op psychische instabiliteit en lichamelijke afwijkingen of medicatie die in combinatie met een SSRI tot een verhoogde bloedingsneiging kan leiden. Bij dergelijke patiënten moet een psychiater in consult gevraagd worden. Hetzelfde geldt voor patiënten die antipsychotica of andere antidepressiva gebruiken en in psychisch instabiele toestand verkeren of een systemische afwijking hebben.

- Gezien de omvang van het gebruik en de ernst van de risico’s is het gewenst dat beleid rond het al dan niet continueren van het psychofarmacagebruik een vast onderdeel van preoperatief onderzoek vormt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:353-7

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Hr.dr.F.J.Huyse, psychiater; hr.prof.dr.J.P.J.Slaets, klinisch geriater.

Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag.

Hr.dr.D.J.Touw, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog.

VU Medisch Centrum, afd. Intensive Care, Amsterdam.

Hr.R.J.M.Strack van Schijndel, intensivist; hr.prof.dr.J.J.de Lange, anesthesioloog.

Contact hr.dr.F.J.Huyse (f.j.huijse@int.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties