Perioperatief gebruik van psychofarmaca; adviezen op grond van casuïstiek en 'expert-based medicine'

Opinie
C.J. Kalkman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:342-4
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 353.

De casuïstische mededeling mag dan wel op de onderste trede van de evidence-based geneeskunde staan waar het gaat om bewijskracht, het effect van enkele dramatische casussen heeft het medisch handelen van generaties artsen vaak meer beïnvloed dan menig goed opgezette en zorgvuldig uitgevoerde gerandomiseerde trial. Dit geldt bijvoorbeeld voor de angst voor levensgevaarlijke interacties bij depressieve patiënten die de klassieke monoamineoxidase(MAO)-remmers gebruiken en die een operatie onder algehele anesthesie moeten ondergaan. Iedere anesthesioloog is in de opleiding gewaarschuwd voor de levensbedreigende effecten die perioperatief kunnen optreden bij patiënten die MAO-remmers gebruiken, zoals ernstige hypotensie of juist hypertensie en hyperthermie. Dit speelt vooral wanneer ook indirect werkende sympathicomimetica of opioïden met serotonineheropnameblokkerende werking, zoals pethidine, bij de operatie worden toegediend.

aanbevelingen voor het klinisch handelen bij patiënten die psychofarmaca gebruiken

De eerste relevante casuïstische mededelingen die adviseerden om het gebruik van MAO-remmers tenminste…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.prof.dr.C.J.Kalkman, anesthesioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties