Liquorascites bij een ventriculoperitoneale drain

Klinische praktijk
W. J. (Wilma) Houtman-van Duinen
Yvonne M. Ende-Verhaar
Godard C.W. de Ruiter
Adelheid M.E. van der Torren-Conze
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4035
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij een patiënt met een hydrocefalus is het plaatsen van een ventriculoperitoneale drain (VPD) de eerste behandelkeus. Liquorascites is een zeldzame complicatie van een ventriculoperitoneale drain, met name als late complicatie meer dan 2 jaar na plaatsing van de drain.

Casus

Wij beschrijven de casus van een 29-jarige patiënte die 15 jaar na plaatsing van een ventriculoperitoneale drain liquorascites ontwikkelde. Zij werd verwezen vanwege buikpijn. Bij echografie werd ascites gezien. CT-scan toonde vrij vocht in alle abdominale compartimenten. De ascites verdween na het plaatsen van een ventriculoatriale drain.

Conclusie

Deze casus toont dat liquorascites kan ontstaan als late complicatie, jaren na plaatsing van een ventriculoperitoneale drain.

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Gouda.

Drs. W.J. Houtman-van Duinen, anios interne geneeskunde (thans: aios huisartsengeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden); drs. Y.M. Ende-Verhaar, aios interne geneeskunde; dr. A.M.E. van der Torren-Conze, internist-oncoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurochirurgie, Leiden.

Drs. G.C.W. de Ruiter, aios neurochirurgie.

Contact drs. W.J. Houtman-van Duinen (w.j.houtman@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 oktober 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties