Twee gevallen van shunt-nefritis

Klinische praktijk
P.J. Kingma
J.H.M. Lockefeer
P.H. Hillen
W.P.L. van Boven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1089-92
Abstract

Samenvatting

Bij 2 patiënten, een vrouw van 23 en een man van 29 jaar, met een ventriculo-atriale shunt wegens drukverhoging in de schedel na een hersenoperatie ontstond een zgn. shunt-nefritis. Bij beiden was de nierfunctie gestoord. In de nierbiopten werd mesangio-capillaire glomerulonefritis aangetoond. Na verwijdering van de drain als bron van bacteriëmie verbeterde de nierfunctie en de afwijkingen in het urinesediment verdwenen. Bij deze patiënten was het plaatsen van een nieuwe drain niet noodzakelijk, omdat er geen circulatiestoornis van de liquor cerebrospinalis meer bestond. Ook uit de literatuur blijkt dat verwijdering van een ventriculo-atriale drain dient te geschieden bij patiënten met een shunt-nefritis.

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

P.J.Kingma, assistent-geneeskundige; dr.J.H.M.Lockefeer, P.H.Hillen en dr.W.P.L.van Boven, internisten.

Contact dr.W.P.L.van Boven

Ook interessant

Reacties