Snel progressieve glomerulonefritis; niet talmen tot het te laat is

Klinische praktijk
J.G.M. Jordans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1601-3

Dames en Heren,

Snel progressieve glomerulonefritis is een acuut of subacuut optredend syndroom. Het wordt klinisch gekenmerkt door het in weken tot hooguit enkele maanden ontstaan van progressief nierfunctieverlies met proteïnurie en erytrocyturie. Vochtretentie en hypertensie staan doorgaans niet op de voorgrond. Morfologisch is in de meeste gevallen sprake van een celproliferatie van het kapsel van Bowman in een groot aantal van de glomeruli. Soms wordt bij hetzelfde klinische beeld een diffuse intracapillaire celproliferatie of necrose van capillaire lissen gevonden. De extracapillaire proliferatie verdringt de capillairkluwen, hetgeen leidt tot zg. halve-maanvorming (de Engelstalige literatuur spreekt van ‘crescentic’ glomerulonephritis), en schakelt de glomerulus uit als filterorgaan, zodat de nierfunctie verloren gaat. Waarschijnlijk zijn het niet zozeer de epitheelcellen van het kapsel van Bowman die prolifereren, als wel macrofagen die via een beschadigde basale membraan naar de extracapillaire ruimte zijn gemigreerd. Op den duur ontstaat fibrose.

De mogelijkheden om bij chronische glomerulonefritis…

Auteursinformatie

Enschedese Ziekenhuizen, lokatie De Stadsmaten, afd. Inwendige Geneeskunde, Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede.

Dr.J.G.M.Jordans, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties