Levertransplantatie bij acute leverinsufficiëntie: definitieve vervanging of hulplever?

Klinische praktijk
E.J. Hesselink
H.J. Metselaar
F.J.W. ten Kate
C.B. Reuvers
S.W. Schalm
O.T. Terpstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1233-6
Abstract

Samenvatting

Orthotope levertransplantatie (OLT) heeft de overlevingskansen van patiënten met acute leverinsufficiëntie aanzienlijk verbeterd. Definitieve vervanging van de zieke lever door een transplantaat impliceert echter wel dat de patiënt levenslang geneesmiddelen moet gebruiken ter voorkoming van afstoting. Niet zelden is in een lever die in verband met levenbedreigende leverinsufficiëntie werd verwijderd, levercelregeneratie aangetoond. Tijdelijke metabole ondersteuning door middel van een heterotope levertransplantatie (HLT) in afwachting van herstel van de zieke lever zou daarom een aantrekkelijke mogelijkheid zijn. In het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt werd bij een patiënt met acute leverinsufficiëntie een OLT en bij een patiënt met subacute leverinsufficiëntie een HLT uitgevoerd. Na OLT volgde snel herstel van de patiënt, gecompliceerd door een ernstige afstotingsreactie, die een tweede transplantatie noodzakelijk maakte. De verwijderde zieke lever toonde geen regeneratie. Na HLT trad volledig herstel van de eigen leverfunctie in, zodat de medicatie voor immunosuppressie kon worden afgebouwd.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt.

Afd. Heelkunde: dr.E.J.Hesselink en prof.dr.O.T.Terpstra, chirurgen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.H.J.Metselaar en prof.dr.S.W.Schalm, internisten.

Afd. Pathologische Anatomie: dr.F.J.W.ten Kate, patholoog-anatoom.

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Heelkunde, Arnhem.

Dr.C.B.Reuvers, chirurg.

Contact dr.E.J.Hesselink, Chirurgenmaatschap Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, locatie Juliana Ziekenhuis, Postbus 9016, 7300 DV Apeldoorn

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties