Auxiliaire heterotope levertransplantatie

Opinie
O.T. Terpstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1211-3

Zie ook de artikelen op bl. 1221 en 1233.

Levertransplantatie als vorm van behandeling voor patiënten met een acute of chronische leveraandoening heeft de praktijk van de meeste hepatologen in de westerse wereld ingrijpend veranderd. Wereldwijd hebben meer dan 10.000 patiënten een levertransplantatie ondergaan; voor het merendeel in circa 67 centra in Europa en in een gelijk aantal ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Het percentage patiënten dat 1 jaar na transplantatie nog in leven is, is in het laatste decennium verdubbeld en bedraagt nu voor vele centra ten minste 70; de 5-jaarsoverleving is 50 of hoger.

Patiënten die voor levertransplantatie in aanmerking komen, zijn patiënten met een eindstadium van acuut of chronisch leverfalen, een maligniteit van de lever of een metabole afwijking. Orthotope levertransplantatie (OLT) bestaat uit het verwijderen van de zieke lever en het implanteren van een donororgaan op anatomisch gezien dezelfde plaats. Hoewel deze vorm van transplantatie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Heelkunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.O.T.Terpstra, chirurg.

Verantwoording

Namens de Rotterdamse-Leidse Levertransplantatiegroep.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties