Gunstige resultaten van auxiliaire heterotope levertransplantatie bij patiënten in het eindstadium van chronische leverinsufficiëntie

Onderzoek
H.J. Metselaar
E.J. Hesselink
S.W. Schalm
O.T. Terpstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1221-6
Abstract

Samenvatting

Auxiliaire heterotope levertransplantatie (HLT), waarbij een verwijdering van de eigen lever niet noodzakelijk is, zou de resultaten van levertransplantatie kunnen verbeteren. De klinische resultaten waren echter tot dusver teleurstellend.

In 1986 werd in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt gestart met HLT. Bij 18 patiënten in een eindstadium van chronische leverinsufficiëntie werd deze vorm van levertransplantatie toegepast.

Drie tot vier weken na de ingreep verlieten 1218 (70) patiënten het ziekenhuis met een normale leverfunctie. Drie maanden na transplantatie waren ascites en oesophagusvarices verdwenen. Zes patiënten overleden binnnen 3 maanden na transplantatie ten gevolge van infecties. De actuariële 3- en 12-maandsoverleving na HLT bedroegen 67.

Reïnfectie met het hepatitis B-virus werd bij alle patiënten waargenomen en leidde bij twee patiënten tot levercirrose binnen 1 jaar na transplantatie.

Op basis van deze ervaringen stellen wij dat HLT een alternatief kan zijn in de behandeling van patiënten met een chronische leverinsufficiëntie. De aantallen zijn echter nog te klein om een definitieve vergelijking met OLT mogelijk te maken.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.H.J.Metselaar en prof.dr.S.W.Schalm, internisten.

Afd. Algemene Heelkunde: dr.E.J.Hesselink en prof.dr.O.T.Terpstra, chirurgen.

Contact dr.H.J.Metselaar

Verantwoording

Namens de Rotterdamse-Leidse Levertransplantatiegroep.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties