Tegemoetkoming voor medische kosten en gederfde inkomsten

Leverdonor niet langer kind van de rekening

Perspectief
Joep H. Hubben
Maarten J.H. Slooff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1820
Abstract

Er is een tekort aan donoren en dus aan organen. Daarom blijft orgaandonatie in het middelpunt van de belangstelling. Ook aan postmortale donorlevers is er gebrek. De wachttijd voor volwassenen en kinderen is toegenomen. Daarom is de mogelijkheid van levende donorlevertransplantatie bij kinderen en volwassenen onderzocht.1 Een grote hindernis vormden tot voor kort de aan leverdonatie verbonden financiële nadelen, vooral wat betreft ziektekosten en inkomstenderving. Ons pleidooi om hierin verandering te brengen, heeft gehoor gevonden.2 Dat blijkt uit de subsidieregeling die onlangs is ingevoerd en die de donor in belangrijke mate vergoeding biedt van de kosten die een direct gevolg zijn van levende leverdonatie.3 Hiervan gaat een belangrijke stimulans uit voor leverdonatie. Voor inkomstenderving door de donor is overigens nog geen bevredigende oplossing gevonden.

Risico’s en complicaties

De eerste geslaagde levertransplantatie met een levende donor vond in 1990 in Australië plaats. Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 10.000…

Auteursinformatie

Contact prof.dr. mr. JH Hubben (j.h.hubben@nsyingh.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 maart 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties