Leukocytenadhesiedeficiëntie: een zeldzame erfelijke stoornis in de ontstekingsreactie

Klinische praktijk
D.N. van Vliet
A.E. Brandsma
N.G. Hartwig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2496-500
Abstract

Samenvatting

Bij een jongen van 6 weken die werd verwezen wegens een navelbreuk met een non-purulente navelontsteking, werd leukocytenadhesiedeficiëntie type I gediagnosticeerd. Bijkomende aanwijzingen waren persisterende leukocytose bij een klinische verbetering onder behandeling met antibiotica, en een laat afgevallen navelstomp in de voorgeschiedenis. Na herstel door behandeling met antibiotica werd een levenslange antibiotische profylaxe ingesteld. Leukocytenadhesiedeficiëntiesyndromen zijn zeldzame, autosomaal recessieve erfelijke immunologische stoornissen. De basis van de aandoening is gelegen in het ontbreken of verminderd functioneren van adhesiemoleculen die zorg dragen voor een interactie tussen de leukocyten, met name neutrofiele granulocyten, en het endotheel. Klinisch en in het laboratorium zijn er twee typen leukocytenadhesiedeficiëntie te onderscheiden. Type I betreft een stoornis in de migratie van granulocyten door het endotheel, waarbij integrinen zijn betrokken. In het geval van type II is er een stoornis in de eerste stap van de adhesie van granulocyten aan het endotheel, waarbij selectinen zijn betrokken. Deze aandoeningen manifesteren zich reeds op de kinderleeftijd. De behandeling is veelal symptomatisch en gericht op het zoveel mogelijk voorkomen en behandelen van infecties. Soms is genezing mogelijk door middel van een allogene beenmergtransplantatie.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Rijnmond Zuid, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam.

Hr.D.N.van Vliet, assistent-geneeskundige; mw.dr.A.E.Brandsma, kinderarts.

Erasmus Medisch Centrum, locatie Sophia, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam.

Hr.dr.N.G.Hartwig, kinderarts-infectioloog.

Contact hr.D.N.van Vliet (dnvanvliet@hotmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties