Letsels door huiselijk geweld tegen vrouwen: locaties op het lichaam, soorten letsel en wijzen van toebrengen

Onderzoek
U.J.L. Reijnders
M.E. van der Leden
K.H. de Bruin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:429-35
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in kenmerken van intentionele letsels bij volwassen vrouwen, zoals locaties, soorten, wijzen van toebrengen, en veroorzakers.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Gegevens werden verzameld van 450 volwassen vrouwen die aangifte van huiselijk geweld hadden gedaan bij politiebureaus in Amsterdam, in de periode 1 april 2001 tot en met 31 maart 2005. De inventarisatie vond plaats door 11 specifiek opgeleide en ervaren forensisch artsen.

Resultaten

In 42 van de gevallen van mishandeling in huiselijke kring werd de partner als dader genoemd; bij 26 betrof het de ex-partner. Van de toegebrachte letsels werd 85 op meer dan één gebied van het lichaam aangetroffen. De frequentste letsellocaties waren het oog, de zijkant van het gelaat, de hals of nek, de boven- en onderarm en het boven- en onderbeen; in iets mindere mate werd letsel gezien aan de mond, de buitenzijde van de hand, de rug, het behaarde hoofd, de schouder en de borstwand. Bij 76 van de slachtoffers werd meer dan één soort letsel gevonden. In 64 van de gevallen werd het letsel op meer dan één wijze toegebracht. Bij 79 van de slachtoffers was er een letsel op een voor de buitenwereld zichtbare plek, zoals het hoofd of de handrug.

Conclusie

Bij vrouwen met letsel door huiselijk geweld was een herkenbaar patroon zichtbaar voor wat betreft de veelheid van de verwondingen, de soorten letsel, de voorkeurslocaties van het letsel en de zichtbaarheid ervan voor de buitenwereld.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:429-35

Auteursinformatie

GGD Amsterdam, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

Hr.dr.U.J.L.Reijnders, forensisch geneeskundige; mw.drs.K.H.de Bruin, onderzoeker Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering.

Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Amsterdam.

Mw.M.E.van der Leden, medisch student.

Contact hr.dr.U.J.L.Reijnders

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties