Wat te doen als je ouderenmishandeling vermoedt?

Oude vrouw op ziekenhuisbed met rollator voor zich
Miriam E. van Houten
Sivera A.A. Berben
Udo J.L. Reijnders
Nies J. Schoonenberg
Chantal J.M. Hensens-Wijnen
Katrien M. Zetsma
Lilian C.M. Vloet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D6584
Abstract

Beste collega’s,

In dit artikel gaan we het hebben over ouderenmishandeling; een probleem dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen treft. Zorgprofessionals signaleren het echter nog onvoldoende.

Ouderenmishandeling is een belangrijk maatschappelijk probleem. Het hangt samen met verschillende negatieve gezondheidsuitkomsten, waaronder verhoogde mortaliteit en morbiditeit, psychologische stress en een groter gebruik van de gezondheidszorg.1 Toch signaleren zorgprofessionals het nog onvoldoende en is er sprake van een hoge mate van handelingsverlegenheid. Dit mede door onbekendheid met het probleem en kennistekort. Daarnaast rust er zowel onder patiënten als onder zorgprofessionals nog steeds een groot taboe op het bespreekbaar maken van dit onderwerp.2-4

Ouderenmishandeling komt in allerlei vormen voor en betreft ‘al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd.Klinische Geriatrie, Nijmegen: drs. M.E. van Houten, klinisch geriater niet praktiserend (tevens: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Acute Intensieve zorg).Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academie Gezondheid en Vitaliteit, lectoraat Acute Intensieve zorg, Arnhem/Nijmegen: dr. S.A.A. Berben, gezondheidswetenschapper; dr. L.C.M. Vloet, gezondheidswetenschapper.GGD Amsterdam, Amsterdam: em.prof.dr. U.J.L. Reijnders, forensisch arts.Veilig Thuis Flevoland: drs. N.J. Schoonenberg, vertrouwensarts.Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, Nijmegen: drs. C.J.M. Hensens-Wijnen, huisarts.Artsenfederatie KNMG, Utrecht: mr. K.M. Zetsma, gezondheidsjurist.

Contact M.E. van Houten (miriam.vanhouten@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Miriam E. van Houten ICMJE-formulier
Sivera A.A. Berben ICMJE-formulier
Udo J.L. Reijnders ICMJE-formulier
Nies J. Schoonenberg ICMJE-formulier
Chantal J.M. Hensens-Wijnen ICMJE-formulier
Katrien M. Zetsma ICMJE-formulier
Lilian C.M. Vloet ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties