Leefstijlcoaching heeft klein effect op cognitie

Een puzzel van hersen waar een sleutelstukje uitgenomen is
Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:C5629

Een twee jaar durende, gepersonaliseerde interventie leidt tot bescheiden verbeteringen in cognitief functioneren, risicofactoren voor dementie en kwaliteit van leven. Geen doorbraak, maar de resultaten stemmen wel enigszins optimistisch, zegt neuroloog Edo Richard.

Amerikaanse onderzoekers evalueerden of een nieuwe, gepersonaliseerde, interventie het risico op dementie kon verlagen (JAMA Intern Med. 2023; online 27 november). Zij deden een RCT onder de naam SMARRT: Systematic Multi-Domain Alzheimer Risk Reduction Trial. Ze verzamelden in de periode 2018-2022 gegevens van 172 volwassenen in de leeftijd van 70-89 jaar met een verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie.

De interventiegroep kreeg een programma aangeboden met gepersonaliseerde doelen, gerelateerd aan hun risicofactoren, om het risico op de ziekte van Alzheimer te verlagen. Zij kregen hiervoor om de 4-6 weken gezondheidscoaching. De controlegroep kreeg alleen gezondheidseducatie.

Als primaire…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties