Leefstijl, genetica en het risico op dementie

Opinie
Edo Richard
Jan Willem van Dalen
Eric Moll van Charante
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4864
Abstract

Roken, overgewicht, te weinig bewegen en een ongezond dieet gaan gepaard met een verhoogd risico op dementie. Naast deze leefstijlfactoren zijn er ook genetische risicofactoren voor dementie. Het is niet duidelijk of leefstijlfactoren en genetisch risico elkaar beïnvloeden. Een dergelijke interactie zou consequenties kunnen hebben voor het selecteren van populaties voor interventieonderzoek of zelfs een stap in de richting van gepersonaliseerde geneeskunde kunnen betekenen.

Recent verschenen twee onderzoeken naar de interactie tussen leefstijlfactoren en het genetische risico op dementie, met een ogenschijnlijk tegengesteld resultaat, zoals elders in dit tijdschrift kort wordt besproken.1 Uit analyse van gegevens uit de UK Biobank (UKB) bleek dat een ongezonde leefstijl gepaard gaat met een hoger risico op dementie dan een gezonde leefstijl, ongeacht het genetisch risico.2 Analyse van gegevens uit het Rotterdamse onderzoek liet echter zien dat een ongezonde leefstijl het risico op dementie niet verder verhoogde in de groep met een hoog genetisch risico.3 Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor deze tegenstrijdige resultaten, die grotendeels samenhangen met verschillen in onderzoeksopzet.

Leeftijd

De deelnemers in het UKB-onderzoek waren jonger, grotendeels tussen de 60 en 70 jaar, en de follow-upduur was aanzienlijk korter. Hierdoor is er een groot verschil in de incidentie van dementie gedurende de follow-up (0,9 vs. 14%). Van belang is hierbij ook dat…

Auteursinformatie

Radboudumc, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, afd. Neurologie, Nijmegen: dr. E. Richard, neuroloog; dr. J.W. van Dalen, epidemioloog. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Huisartsgeneeskunde/Sociale Geneeskunde, Amsterdam: dr. E.P. Moll van Charante, huisarts/senior onderzoeker.

Contact E. Richard (Edo.Richard@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Edo Richard ICMJE-formulier
Jan Willem van Dalen ICMJE-formulier
Eric Moll van Charante ICMJE-formulier
Hoog genetisch risico op dementie: een onherroepelijk vonnis?

Ook interessant

Reacties