Leefstijl, genetica en het risico op dementie

Commentaar
25-03-2020
Edo Richard, Jan Willem van Dalen en Eric Moll van Charante

Roken, overgewicht, te weinig bewegen en een ongezond dieet gaan gepaard met een verhoogd risico op dementie. Naast deze leefstijlfactoren zijn er ook genetische risicofactoren voor dementie. Het is niet duidelijk of leefstijlfactoren en genetisch risico elkaar beïnvloeden. Een dergelijke interactie zou consequenties kunnen hebben voor het selecteren van populaties voor interventieonderzoek of zelfs een stap in de richting van gepersonaliseerde geneeskunde kunnen betekenen.

Recent verschenen twee onderzoeken naar de interactie tussen leefstijlfactoren en het genetische risico op dementie, met een ogenschijnlijk tegengesteld resultaat, zoals elders in dit tijdschrift kort wordt besproken.1 Uit analyse van gegevens uit de UK Biobank (UKB) bleek dat een ongezonde leefstijl gepaard gaat met een hoger risico op dementie dan een gezonde leefstijl, ongeacht het genetisch risico.2 Analyse van gegevens uit het Rotterdamse onderzoek liet echter zien dat een ongezonde leefstijl het risico op dementie niet verder verhoogde in de groep met een hoog genetisch risico.3 Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor deze tegenstrijdige resultaten, die grotendeels samenhangen met verschillen in onderzoeksopzet.

Leeftijd

De deelnemers in het UKB-onderzoek waren jonger, grotendeels tussen de 60 en 70 jaar, en de follow-upduur was aanzienlijk korter. Hierdoor is er een groot verschil in de incidentie van dementie gedurende de follow-up (0,9 vs. 14%). Van belang is hierbij ook dat risicofactoren bij jongere mensen een andere ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing