Late zwangerschapsafbreking

Opinie
P.E. Treffers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:590-2

Zie ook de artikelen op bl. 585, 600, 605, 609 en 621.

Sinds de invoering van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) in 1984 is abortus provocatus in Nederland onder bepaalde voorwaarden wettelijk toegestaan. Een uiterste termijn van de graviditeit waarna afbreken ervan niet meer geoorloofd is, wordt in die wet niet genoemd. Echter: tegelijk met het invoeren van de WAZ is aan het Wetboek van Strafrecht een artikel toegevoegd (art. 82a), waarin wordt gesteld dat ‘onder van het leven beroven wordt begrepen het doden van een vrucht die naar redelijkerwijze verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven’.1 Het afbreken van een zwangerschap met een levensvatbare vrucht wordt dus gelijk gesteld aan moord of doodslag. De termijn waarna een normale vrucht na de geboorte in leven zou kunnen blijven, wordt thans in het algemeen gesteld op 24 weken.

De laatste decennia hebben een…

Auteursinformatie

Prof.dr.P.E.Treffers, vrouwenarts, Henriëtte Bosmansstraat 4, 1077 XH Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties